بنیاد ایران‌شناسی

شعبه سیستان و بلوچستان

آشنایی با استان سیستان و بلوچستان

سرزمین سیستان و بلوچستان از دو ناحیه شمال و جنوب تشکیل شده است، سر گذشت تقسیمات کشوری گویای آن است که سیستان و بلوچستان در دوره ای جزء ایالت دوم از چهار ایالت اصلی ایران و از نظر تقسیمات ولایتی ، گاه در کنار کرمان و گاهدر کنار خراسان قرار داشته است. (فریدی مجید، 1390، ص 168) دزداب ( زاهدان ) در ابتدا بعنوان یکی از آبادیهای توابع ولایت سرحد شناخته شد و با تغییر نام به زاهدان که شرح آن در فصل گذشته بیان گردید یکی از بخشهای استان ششم کشور و چندی بعد جزء استان هشتم شد. در نهایت در سال 1336 به مرکز سیستان و بلوچستان به استان تبدیل شد. در این قسمت روند تحولات زاهدان بر اساس تقسیمات کشوری استان سیستان و بلوچستان ارائه می گردد. بر اساس تقسیم بندی سال 1319 ق/ 1280 ش، مملکت ایران به 12 ولایت تقسیم شد و کرمان وبلوچستاندر کنار یکدیگر از این ولایت به حساب آمده است. نخستین قانون تقسیمات کشوری 1325 ق/ 1285 ش به عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایت،کشور به چهار ایالت آذربایجان، کرمان، بلوچستان، فارس و خراسان تقسیم نمود در این تقسیم بندی منطقه سیستان و بلوچستان در ایالات دوم قرار گرفت.

ادامه مطلب ...

جدیدترین اخبار

  • افتتاح وبسایت شعبه سیستان و بلوچستان

افتتاح وبسایت شعبه سیستان و بلوچستان

افتتاح وبسایت شعبه سیستان و بلوچستان

1394/04/30

... ادامه مطلب

تازه های نشر ایران شناسی

اطلس زاگرس

بنیاد ایرانشناسی، پس از به انجام رسانیدن طرح جدول گاهنگاری تطبیقی ایران و جهان از دوران پارینه سنگی تا عصر آهن، نشانههایی از پیشگامی حوزه جغرافیای فرهنگی زاگرس را در فناوریهای انسانی معرفی کرد. این معارفه ضمنی، با بازشناساندن ویژگیهای برجسته اقلیمی، باستانشناختی، زمینشناختی و انسانشناختی زاگرس همراه شد تا بخشی از اهمیت سترگ این پهنه جغرافیایی را نمایان کند. در اختیار نهادن مفاهیم دانش ایرانشناسی به زبانی عمومیتر از زبان علمی صرف، موردنظر نویسندگان و گردآورندگان مطالب این اطلس بوده است. بیان ساده ادوار فرهنگی پیش از تاریخ، تلخیص مطالب پرشمار مربوط به ادوار گوناگون زندگی بشر و تبیین ساده موضوعات ژنتیک با همین رویکرد صورت پذیرفته است. در تهیه مطالب مربوط به حوزه باستانشناختی، دستاوردهای مشترک بنیاد ایرانشناسی و شماری از باستانشناسان گرامی در اولویت بوده است؛ که از آن میان میتوان به جدول گاهنگاری ایران، کتب و مقالات تهیه شده برای تدوین آن، همچنین مقالات همایش بینالمللی منشاء پیدایش انسان در زاگرس اشاره کرد. این کتاب در قطع رحلی در 232 صفحه توسط بنیاد ایرانشناسی منتشر شده است.

....

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات