بنیاد ایران‌شناسی

شعبه سیستان و بلوچستان

کتابخانه بنیاد ایران‌شناسی

با بیش از 3818 مدرک ثبتی جهت مطالعه

آشنایی با کتابخانه

این مجموعه با هدف ترویج مطالعه و پژوهش‌های بنیادین در حوزه ایران‌شناسی، معرفی پیشینه‌های تاریخی، ادبی، فرهنگی و علمی ایران و ایرانیان، ایجاد فضای مناسب برای مطالعه و پژوهش و ارائه خدمات کتابخانه‌ای به فرهیختگان، محققان و پژوهشگران در سال 1380 تاسیس شد.

كتابخانه مركزی در راستای فراهم كردن زمینه‌های تحقیق و پژوهش و ارائه خدمات علمی و فرهنگی به پژوهشگران، با مجموعه ای بالغ بر 170 هزار مدرك تخصصی ایران‌شناسی، در بخش‌های نمایشگاه اسناد، نسخ خطی و چاپ سنگی، امانت، مرجع، نشریات، سازماندهی و مجموعه‌سازی در حال فعالیت است.

فهرست کتب شعبه

مجموعه كتابخانه در حال حاضر دارای 3818جلد اعم از اسناد و مدارک فارسی ، پایان نامه فارسی ، طرحهای تحقیقاتی / پروژه های فارسی ، مقاله فارسی ، کتاب فارسی ، می باشد.

جهت جستجوی مدارک مورد نیاز میتوانید از باکس زیر استفاده کنید.

جستجو:

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور : استان‌ خراسان‌ جنوبي‌ : شهرستان‌ درميان‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌, مديريت ‌ اطلاعات ‌ جغرافيايي‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2050

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌, مديريت ‌ اطلاعات ‌ جغرافيايي‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: 166 ص‌.: مصور, جدول‌, نمودار., ؛ 22x29 س‌م ‌

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1388

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور : استان‌ خراسان‌ جنوبي‌ : شهرستان‌ سربيشه‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2049

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: سي‌ و دو ,151 ص‌.: مصور, جدول‌, نقشه‌., ؛ 22x29 س‌م ‌

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1388

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ جنوبي‌_ شهرستان‌ نهبندان‌

نويسنده : سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2048

نام پديدآورنده : سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: 249ص‌. :مصور ,جدول‌خ‌, نمودارخ‌ (بخشي‌ رنگي‌)., ؛22x29س‌.م ‌

کتابنامه: کتابنامه‌:ص‌.201

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1388

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور: استان‌ خراسان‌ جنوبي‌: شهرستان‌ قائنات ‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيائي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2047

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: چهل‌ و نه 241 ص‌. :مصور, جدول‌, نقشه‌

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيائي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1388

فرهنگ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ رضوي‌ شهرستان‌ بجنورد

نويسنده : تهيه‌ کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2046

نام پديدآورنده : تهيه‌ کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: 288 ص‌.مصور, نقشه‌, جدول‌

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. []181

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ شمالي‌ شهرستان‌ جاجرم ‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2045

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: 138 ص‌. :مصور, نقشه‌, جدول‌

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. 138

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور و استان‌ خراسان‌ شمالي‌ شهرستان‌ اسفراين‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2044

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: چهل‌ و دو, 162 ص‌.: مصور (رنگي‌), نقشه‌ (بخشي‌ رنگي‌), جدول‌, نمودار

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. 162

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

فرهنگ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ شمالي‌ شهرستان‌ مانه‌ و سملقان‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2043

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: سي‌ و هفت ‌, 151 ص‌.مصور, نقشه‌, نمودار

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. 150؛ همچنين‌ بصورت ‌ زيرنويس‌

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ رضوي‌ شهرستان‌ شيروان‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافياي‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافياي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2042

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافياي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: 177 ص‌. :مصور, نقشه‌, جدول‌

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. 177

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافياي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

فرهنگ‌ جغرافيايي‌ آباديهاي‌ کشور استان‌ خراسان‌ رضوي‌ شهرستان‌ چناران‌

نويسنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌     انتشارات: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

نوع مدرک : کتاب فارسی

شماره مدرک: 2041

نام پديدآورنده : تهيه‌کننده‌ سازمان‌ جغرافيايي‌ وزارت ‌ دفاع‌ و پشتيباني‌ نيروهاي‌ مسلح‌

تنالگان: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

صفحه شمار: چهل‌ و دو, 163 ص‌.: جدول‌, نقشه‌, نمودار

کتابنامه: کتابنامه‌: ص‌. 163

محل انتشار: تهران‌

ناشر: سازمان‌ جغرافيايي‌ نيروهاي‌ مسلح‌

سال نشر: 1384

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات